Määräys 10 ilmailuradioviestinnässä käytettävien radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta

Määräyksen voimassaoloaika on päättynyt 30.4.2012.

Määräys koskee ilmailuradioviestinnässä käytettävien radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyä, ominaisuutta ja rakennetta koskevia olennaisia vaatimuksia sekä merkintöjä.

Määräyksen saa tarvittaessa Viestintävirastosta.

Asiasanat: Taajuudet , Määräykset

LinkedIn Print