Yhteisötilaajan oikeudet ja velvollisuudet

Esimerkiksi yritykset ja oppilaitokset voivat tarjota työntekijöidensä tai oppilaidensa käyttöön vaikkapa sähköposti- ja tietoliikenneyhteyspalveluita.

Näillä niin sanotuilla yhteisötilaajilla on velvollisuus huolehtia käyttäjiensä välitystietojen käsittelyn tietoturvasta. Yhteisötilaajille on oikeus käsitellä välitystietoja myös muissa laissa yksilöidyissä tilanteissa.

Alle listatuilla sivulla kerrotaan

  • mitä tietoturvasta huolehtiminen tarkoittaa
  • minkälaisia toimenpiteitä yhteisötilaaja voi tehdä tietoturvan toteuttamiseksi
  • mitä pidetään välitystietoina ja
  • missä tarkoituksessa teleyrityksellä on oikeus käsitellä välitystietoja.

Palvelun tietoturva
Välitystietojen käsittely

Asiasanat: Tietoturva , Tietosuoja

Päivitetty 17.11.2017

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248