Palveluiden turvallinen käyttö

Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus luottamukselliseen sähköiseen viestintään. Jokaisen internetiä käyttävän kannattaa miettiä, mitä viestintäpalveluja käyttää ja minkälaisia suojaustoimia niissä käytetään. Suojausta vaativat viestit voi tarvittaessa salata.

Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, ettei kukaan saa ilman laissa säädettyä oikeutta tai viestinnän osapuolen suostumusta käsitellä toisen henkilön viestejä tai viestintään liittyviä välitystietoja.

Suomalaisten viestintäpalvelujen, kuten sähköpostipalvelujen tarjoajien, on huolehdittava palvelujensa tietoturvasta ja viestinnän luottamuksellisuudesta.

Suomen lainsäädäntö suojaa suomalaisten teleyritysten tarjoamien viestintäpalvelujen luottamuksellisuuden, mutta se ei voi taata viestinnän luottamuksellisuuden säilymistä Suomen rajojen ulkopuolella.

Joissakin maissa lainsäädäntö ei takaa viestinnän luottamuksellisuudelle yhtä ehdotonta suojaa kuin Suomessa. Vaikka palvelun käyttökieli on suomi, se ei takaa, että palvelu on toteutettu Suomessa tai että tietojen käsittelyssä noudatettaisiin Suomen lainsäädäntöä.

Kannattaa myös muistaa, että tietokoneessa mahdollisesti olevalla haittaohjelmalla on pääsy kaikkiin koneella oleviin tietoihin sekä tietoliikenteen sisältöön. Koneen tietoturvallisuudesta pitää aina pitää huolta haittaohjelmien ehkäisemiseksi.

Selvitä – arvioi – suojaa

  • Muista, että Suomen viestintäpalveluja koskeva lainsäädäntö suojaa ainoastaan suomalaisissa viestintäpalveluissa ja tietoverkoissa välitettävien viestien luottamuksellisuuden.
  • Selvitä, mitä palveluja käytät ja mihin antamiasi tietoja käytetään.
  • Arvioi, mitkä viestisi vaativat suojausta.
  • Suojaa tarvittaessa viestisi.
  • Muista myös suojata mahdollinen langaton verkkosi.

Asiasanat: Tietoturva , Tietosuoja

Päivitetty 03.10.2017

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248