Verkkojen yhteisrakentaminen säästää resursseja

Yhteisrakentaminen tarkoittaa sitä, että eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi kuin, jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti.

Viestintävirasto edistää viestintäverkkojen yhteisrakentamista muiden verkkojen kanssa sekä ohjaa nykyisen verkkoinfrastruktuurin yhteiskäyttöön. Tämän edesauttamiseksi Viestintävirasto ylläpitää ja kehittää kattavaa Verkkotietopiste.fi-palvelua ja yhteisrakentamisverkostoa.

Yhteisrakentamislaki tuli voimaan 1.7.2016. Yhteisrakentamislaissa on säännökset sekä olemassa olevan verkon yhteiskäytöstä ja uuden infrastruktuurin yhteisrakentamisesta. Laki velvoittaa kaikkia verkkotoimijoita luovuttamaan toiselle verkkotoimijalle käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa sekä suostumaan tämän yhteisrakentamista koskevaan pyyntöön oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. Käyttöoikeuden luovuttamisesta ja yhteisrakentamisesta voi kieltäytyä vain laissa erikseen määritetyillä perusteilla.

Yhteisrakentamislaki

Katso video: Yhteisrakentamisesta hyötyvät kaikki

Google kerää automaattisesti tietoja palvelujensa, kuten Youtuben käyttäjistä. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöstä. Viestintäviraston sivuilla Youtube-videot eivät automaattisesti näy, ellet erikseen salli niiden esittämistä. Sallimalla videon esittämisen hyväksyt Googlen tietosuojakäytännöt.

Katso myös muut yhteisrakentamisvideot Viestintäviraston You Tube -kanavalta.

Verkkotietopiste.fi -palvelu ja yhteisrakentamisverkosto helpottavat tietojen vaihtoa

Verkkotietopiste.fi-palvelu tarjoaa tietoa verkkojen rakennussuunnitelmista yhteisrakentamisesta sopimiseksi. Lisäksi palvelusta saa tietoa siitä, ketä verkkotoimijoita toimii haetulla alueella johtotietojen ja yhteiskäyttömahdollisuuksien selvittämiseksi. Palvelussa on mukana tietoja viestintä-, sähkö-, kaukolämpö-, kaukojäähdytys-, kaasu-, vesihuolto- ja liikenneverkoista. Yhteisrakentamisen ja infran yhteiskäytön lisääminen ovat tärkeitä yhteiskunnan resurssienkäytön tehostamiseksi. Samalla vauhditetaan digitaalisen infrastruktuurin rakentamista Suomessa.

Yhteisrakentamisverkosto on Viestintäviraston ja sidosryhmien palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanava, joka edistää verkkotoimijoiden yhteistoimintaa verkkojen rakentamisessa ja yhteiskäytössä. Se edistää rakennushankkeiden yhdistämistä ja ennaltaehkäisee maarakentamisesta johtuvia verkkojen vika- ja häiriötilanteita.

Yhteisrakentamisverkoston kautta sidosryhmät voivat antaa palautetta ja ehdottaa toimenpiteitä yhteisrakentamislain tavoitteiden saavuttamiseksi sekä verkkotietopistepalvelun kehittämiseksi.

Viestintävirasto kutsuu viestintä-, energia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen omistajia ja rakentajia sekä muita sidosryhmien edustajia liittymään yhteisrakentamisverkostoon. Verkosto on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu mukaan!

Kutsu [pdf, 73 KB]

Asiasanat: Internet , Puhelin , Televisio , Verkot , Yhteisrakentaminen

Päivitetty 30.10.2018

LinkedIn Print