Teleoperaattoreiden asiakaspalvelu

Kaikki operaattorit tarjoavat asiakkailleen asiakas- ja neuvontapalveluja. Mieti jo palvelun tarjoajaa valitessasi, millaista asiakaspalvelua tarvitset. Hyvä asiakaspalvelu on operaattorille kilpailuetu.

Asiakaspalvelun järjestämisestä ei ole olemassa tarkkoja säännöksiä, vaan tarjottavat palvelut ja niiden hinnoittelu ovat pitkälti kiinni operaattorista itsestään.

Apua ongelmiin operaattoreiden internetsivuilta ja itsepalvelusta

Operaattoreiden internetsivut ovat hyvä apu ongelmatilanteissa. Internetsivuilta saat tietoa

  • palveluista
  • hinnoista
  • sopimusehdoista
  • erilaisten palvelujen käyttöönoton ohjeista ja asetuksista.

Useimpien operaattoreiden internetsivuilla on kysymys- ja vastauspankki, josta löytyy vastaukset yleisimpiin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin. Joidenkin operaattoreiden sivuilla on keskustelupalsta, josta voi myös saada apua ongelmiinsa.

Useat matkapuhelinoperaattorit tarjoavat internetsivuillaan asiakkailleen myös itsepalvelumahdollisuuden. Voit kirjautua itsepalveluun operaattorilta saatavan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Itsepalvelusivujen kautta voit yleensä esimerkiksi

  • tilata ja irtisanoa erilaisia lisäpalveluja
  • vaihtaa liittymätyyppiä
  • seurata laskun kertymistä
  • selata puheluerittelyjä.

Sähköposti ja verkkolomakkeet kiireettömiin yhteydenottoihin

Sähköposti tai verkkolomakkeet ovat hyviä yhteydenottovälineitä, jos et löydä ongelmaan vastausta internetsivuilta eikä vastauksen saamisella ole kiire. Useimmat operaattorit ilmoittavat internetsivuillaan, kuinka nopeasti ne vastaavat sähköposti- tai muihin yhteydenottoihin normaalitilanteissa.

Verkkolomakkeessa on yleensä määrätty pakollisiksi sellaiset tiedot, joita operaattori tarvitsee pystyäkseen vastaamaan kysymykseen.

Sähköpostilla lähetetyssä viestissä kannattaa ongelma kuvata mahdollisimman tarkasti. Jos kysymyksesi tai ongelmasi koskee tiettyä liittymää tai palvelua, on tärkeää, että kerrot viestissä myös omat yhteystietosi.

Puhelinpalvelu auttaa kiireellisissä ongelmissa

Kiireellisiin ongelmatilanteisiin saat avun parhaiten operaattorin puhelinpalvelusta. Monilla operaattoreilla on varsinaisen asiakaspalvelunumeron lisäksi käytössään help desk -tyyppinen tekninen asiakaspalvelu ja erillinen numero vikailmoituksia varten.


Tarkista asiakas- ja neuvontapalvelujen puhelinnumerot ja puhelun maksullisuus omalta operaattoriltasi. Jos asiakaspalvelunumero on maksullinen, yleensä myös jonotus siihen maksaa tavallisen puhelumaksun verran.

Enimmäisvastausajan pituutta ei säännellä

Ei ole olemassa säännöksiä, jotka määrittelevät kuinka nopeasti operaattorien asiakas- ja neuvontapalvelujen pitää vastata asiakkaiden kyselyihin. Palvelujen ruuhkaisuus riippuu paljon operaattorista ja jopa päivästä tai kellonajasta. Myös puhelinpalvelujen aukioloajoissa on eroa operaattoreiden välillä.

Viestintävirasto velvoittaa operaattorit julkaisemaan niiden asiakas- ja neuvontapalvelujen keskimääräiset vastausajat neljännesvuosittain.

Teleyritysten asiakaspalveluiden vastausajat

Asiasanat: Internet , Puhelin , Kuuluvuus , Laajakaista , Liittymä , Matkapuhelimet , Toimivuus , Viat ja häiriöt

Päivitetty 22.12.2015

LinkedIn Print