Lyhytsanomapalvelunumerot (SMS)

SMS-palvelunumerot ohjaavat matkaviestimestä lähetettävät tekstiviestit SMS-palveluihin. SMS-palvelunumeroita voi hakea Viestintävirastosta.

Ennen numeron hakemista Viestintävirastolta käyttäjän on selvitettävä tarvitsemiensa numeroiden lukumäärä ja palvelun sisältö, jotta palvelu voidaan ryhmitellä ja numeroida säädösten mukaisesti.

Palvelujen ryhmittelystä saa tietoa Viestintäviraston määräyksestä 35 ja Teleforum ry:stä.

Palvelunumerolle vain käyttöoikeus

Viestintävirasto myöntää vain numeron käyttöoikeuden käyttäjälle. Myönnetty numero varataan käyttöön kaikissa yleisissä matkaviestinverkoissa.

Käyttäjän on erikseen sovittava teleyrityksen kanssa

  • numeron käyttöönotosta
  • numeroon liitettävistä palveluista
  • palvelun avaamisesta.

Viestintäviraston myöntämät numerot 5- tai 6-merkkisiä

Viestintävirasto myöntää hakemuksesta 12-, 13-, 16-, 17- ja 18-alkuisia numeroita. Toistaiseksi myönnetään vain numeroita, jotka alkavat numeroilla 121-126, 131-135, 161-165, 169, 171-173, 177-179 ja 181-185.

Numeroissa on viisi merkkiä, esimerkiksi 12235. Poikkeuksena ovat 126-, 169-, 173-, 177-,178- ja 179-alkuiset numerot. Niissä on kuusi merkkiä, esimerkiksi 126255 ja 173031.

Teleyrityskohtaiset numerot

Teleyrityskohtaiset numerot alkavat numeroilla 100 ja 140-155. Liittymäteleyritys voi käyttää niitä omien asiakkaittensa palveluihin. Viestintävirasto ei myönnä näitä numeroita.

Numeroalueet ja niiden käyttötarkoitukset

Numeroalue numeron alkuosan mukaan Käyttötarkoitus
100
teleyrityskohtaiset palvelut
12x (x=1-6)
yrityskäyttöön varatut numerot
13x (x=1-5) yleishyödylliset palvelut
140-155 teleyrityskohtaiset palvelut
16x (x=1-5), 169*
asiointipalvelut
171 - 173, 177*
ajanvietepalvelut
178*, 179
aikuisviihdepalvelut
18x (x=1-5)
ilmaispalvelut

* 169, 177 ja 178 -alkuisia numeroita saa käyttää vain maksupalvelulain (290/2010) soveltamisalaan kuuluviin palveluihin.

Käyttöoikeuden peruminen

Numeron käyttöoikeuden voi perua lähettämällä vapaamuotoisen ilmoituksen Viestintävirastoon. Myös yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava Viestintävirastoon.

Lyhytsanomapalvelunumeron (SMS) hakeminen

SMS-palvelunumeroita voi hakea lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: lyhytsanoma.numerot(at)ficora.fi tai sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksessa on esitettävä

  • ensisijainen ja toissijainen ehdotus haettavasta numerosta
  • hakijan yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja postiosoite)
  • hakijan Y-tunnus ja numerointimaksun laskutusosoite.

Viestintävirasto perii myönnetystä SMS-palvelunumerosta liikenne- ja viestintäministeriön asettamaa vuosimaksua.

Säädökset

SMS-palvelunumeroiden numeroinnista säädetään Viestintäviraston määräyksessä 32 - yleisen puhelinverkon numeroinnista.

SMS-palvelunumeroiden ryhmittelyn estoluokkiin näkee Viestintäviraston määräyksessä 35 - teleliikenteen estoluokista.

Lyhytsanomapalvelunumeroiden hakulomake

Asiasanat: Puhelin , Numerointi , Teletoiminta

Päivitetty 01.12.2014

LinkedIn Print