Puhelinverkon numerointi

Viestintävirasto myöntää teleyritysten käyttöön niiden tarvitsemat puhelinnumerot ja tunnukset. Näin numerot ovat tasapuolisesti kaikkien teleyritysten käytettävissä. Samalla varmistuu puhelinnumeroiden riittävyys ja yhdenmukaisuus.

Viestintävirasto

  • koordinoi televerkkojen numerointia
  • määrittelee kansallisen numerointisuunnitelman ja estoluokat
  • antaa numerointia ja numeron siirrettävyyttä koskevat säädökset
  • ohjeistaa numeron siirrettävyyden teknisen toteutuksen ja teleyritysten numeron siirrossa noudattamat proseduurit
  • perii myönnetyistä numeroista ja tunnuksista numerointimaksuja.

Numerointisuunnitelman laatimisessa ja numeron siirrettävyys- ja estoluokkasäädösten valmistelussa Viestintävirastoa avustaa numerointityöryhmä, jossa ovat edustettuina teleyritykset ja käyttäjät.

Viestintävirasto osallistuu numerointia käsittelevien kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen toimintaan.

Viestintäviraston määräys 32 yleisen puhelinverkon numeroinnista

Numerotyypit ja alueet

Kansallisessa numerointisuunnitelmassa on varattu omat numeroalueensa erilaisten verkkojen ja palvelujen käyttöön. Viestintäviraston numerointimääräyksessä on myös osoitettu televerkoissa käytettävät tekniset numerot ja tunnukset.

Asiasanat: Puhelin , Numerointi , Teletoiminta

Päivitetty 23.08.2017

LinkedIn Print