Laajakaistan nopeus

Laajakaistaliittymien saatavuus vaihtelee paikkakunnittain, eikä esimerkiksi kaikkia nopeusvaihtoehtoja ole tarjolla kaikilla alueilla. Liittymän nopeus on kirjattu sopimukseen. Liittymän nopeuden pitää vastata sovittua ja markkinoinnissa annettuja tietoja. Liittymän nopeutta voi testata nopeusmittarilla.

Saavutettavissa oleva laajakaistaliittymän nopeus riippuu

 • käytetystä siirtotekniikasta (esim. kuitu, xDSL, GSM, 3G)
 • käyttäjän etäisyydestä keskittimeen kiinteissä verkoissa ja tukiasemaan matkaviestinverkossa
 • käyttäjän sijainnista (matkaviestinverkot)
 • kiinteistön sisäjohtoverkon kunnosta ja laadusta (kiinteät laajakaistaliittymät)
 • verkon kuormituksesta
 • käyttäjän päätelaitteesta.

Nopeuden ilmoittaminen sopimuksessa

Sopimuksesta tulee ilmetä liittymän nopeudesta vähintään seuraavat tiedot:

 • kiinteän laajakaistan osalta minimi-, normaali- ja maksiminopeus
 • mobiililaajakaistan osalta arvioitu maksiminopeus
 • lisäksi liittymän mainostettu nopeus.

Jos liittymällä on tiedonsiirtokiintiö, sopimuksesta tulee ilmetä, miten sen täyttyminen vaikuttaa nopeuteen.

Nopeuden lisäksi laajakaistan käyttöön voi vaikuttaa esimerkiksi tekniikalle tyypillinen viive. Jos viiveellä saattaa käytännössä olla vaikutusta liittymän käyttöön, tästä tulee olla selvitys liittymäsopimuksessa. Esimerkiksi satelliittilaajakaistan viive vaikuttaa reaaliaikaisuutta edellyttävien sovellusten käyttöön.

Viestintävirasto on täsmentänyt kannanotossaan, miten teleyritysten tulee ilmoittaa internetyhteyspalvelun tiedonsiirtonopeus liittymäsopimuksissa.

Nopeus kiinteissä verkoissa

Kiinteässä verkossa laajakaistayhteyden nopeuteen vaikuttaa ensisijaisesti käytetty siirtotekniikka. Sekä valokuitu että kaapeliverkko mahdollistavat erittäin nopeat yhteydet, kun taas puhelinverkossa tarjottavilla xDSL-yhteyksillä enimmäissiirtonopeudet ovat rajallisemmat.

Siirtotekniikan lisäksi yhteyden nopeus riippuu päätelaitteen etäisyydestä verkon keskittimeen. Etäisyyden kasvaessa saavutettavissa oleva nopeus pienenee. Yhteysnopeuden vaihtelu riippuu myös yhteyden samanaikaisen käytön määrästä. Tämä voi näkyä yksittäisen yhteyden hidastumisena tai pätkimisenä.

Nopeus matkaviestinverkoissa

Matkaviestinverkossa yhteyden nopeus riippuu erityisesti alueella käytössä olevista verkkotekniikoista ja käyttäjän päätelaitteen tekniikasta:

 • 4G-verkko mahdollistaa huippunopean yhteyden sopivissa olosuhteissa
 • 3G-verkko on käytettävissä laajemmalla alueella, mutta huippunopeudet ovat pienemmät
 • GSM-verkko on kattavin, mutta tiedonsiirtonopeudet ovat hyvin rajalliset

Nopeus eri verkoissa riippuu myös tukiaseman yhtäaikaisen käytön määrästä. Nopeus laskee tukiaseman alueella olevan käyttäjämäärän kasvaessa. Myös käyttäjän sijainnin muuttuminen vaikuttaa tiedonsiirtonopeuteen, sillä signaalin vahvuus vaihtelee kuuluvuusalueen muuttuessa.

Nopeuden testaaminen

Operaattorilla on oltava menetelmä yhteyden laadun mittaamiseen. Tätä tarkoitusta varten useat operaattorit tarjoavat asiakkailleen internetsivuillaan ilmaisen nopeusmittarin. Mittari ilmoittaa yhteyden lataus- ja lähetysnopeuden testaushetkellä. Tulos voi vaihdella, joten nopeustesti kannattaa toistaa eri aikoina.

Jos laajakaistayhteys hidastuu

Laajakaistayhteyden hidastuminen voi johtua verkon häiriöstä, mutta ensin kannattaa sulkea pois päätelaitteesta johtuvat syyt. Kannattaa esimerkiksi tarkistaa, ettei päätelaitteessa ole auki useita sovelluksia kapasiteettia jakamassa. Yhteyden nopeutta voi testata operaattoreiden sivuilla olevilla nopeusmittareilla. Mikäli laajakaistayhteyden nopeus ei vastaa sovittua, eikä kyse ole tilapäisestä ongelmasta, ota yhteys operaattoriin. Sinulla voi olla oikeus saada virheestä hyvitystä.

Lisätietoa verkon häiriöistä löytyy sivulta: Verkon häiriöt

Yhteyden katkeaminen

Toimivan laajakaistayhteyden katkeaminen voi johtua verkon hetkellisestä häiriöstä. Operaattorit ilmoittavat häiriöistä verkkosivuillaan. Vakavista verkkojen häiriötilanteista operaattorit ilmoittavat myös Viestintävirastolle.

Operaattori voi katkaista yhteyden myös tietoturvasyistä, jos se havaitsee liittymän lähettävän haitallista liikennettä verkkoon. Kun haitallinen ohjelma on poistettu päätelaitteesta, voidaan yhteys jälleen palauttaa.

Lisätietoa verkon häiriöistä ja tietoturvasta löytyy sivuilta:

Verkon häiriöt

Tietoturva

Heikko kuuluvuus

Mikäli matkaviestinverkon kuuluvuus on heikko ja laajakaistan yhteysnopeus siksi hidas, voi yhteyden laatua parantaa edullisella pöytäantenniratkaisulla tai tarpeen mukaan ulkoantennilla.

Lisätietoa kuuluvuudesta ja sen parantamisesta löytyy sivulta: Kuuluvuus

Oikeus laajakaistaan

Suomessa jokaisella on oikeus saada kotiinsa tai yrityksensä toimipisteeseen moitteettomasti toimiva laajakaistaliittymä, joka on nopeudeltaan vähintään 2 Mbit/s. Lisätietoa löytyy sivulta:

Oikeus kahden megan laajakaistaan


Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Liittymä , Nopeus , Verkot

Päivitetty 21.03.2017

LinkedIn Print