Puhelin- ja laajakaistaliittymän toimivuus

Liittymän toiminta ja ominaisuudet, kuten esimerkiksi laajakaistaliittymän nopeus, määritellään liittymäsopimuksessa.

Liittymäsopimuksessa kuvataan muun muassa hankitun puhelin- tai laajakaistaliittymän

  • toimitusaika
  • laatu ja ominaisuudet (kuten tiedonsiirtonopeus)
  • muut sopimuksen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Asiakkaan ja operaattorin mahdolliset liittymää koskevat ongelmat ja kiistat ratkaistaan sopimukseen kirjattujen tietojen perusteella. Sopimuksen perusteella arvioidaan myös operaattorin korvausvelvollisuutta, mikäli puhelin- tai laajakaistaliittymän toimitus viivästyy tai palveluissa on vikaa tai häiriöitä.

Operaattorin on toteutettava yleiset viestintäpalvelunsa niin, että ne ovat tekniseltä laadultaan hyviä. Viestintävirasto on laatinut viestintäverkkoja ja -palveluja koskevia määräyksiä ja ohjeita. Viestintävirasto valvoo viestintäverkkojen ja -palvelujen teknistä toimivuutta tarkastuskäynneillä ja seuraamalla viestintäverkkojen vika- ja häiriötilanteita.

Lisätietoja yhteyden nopeudesta, matkaviestinverkon kuuluvuudesta ja verkon häiriöistä löytyy seuraavilta sivuilta:

Liittymän nopeus

Matkaviestinverkon kuuluvuus

Verkon häiriöt

Operaattorit tiedottavat viestintäverkkojen- ja palvelujen häiriöistä verkkosivuillaan. Jos havaitset ongelmia puhelin- tai internet-yhteyspalvelusi käytössä, ole ensisijaisesti yhteydessä omaan palveluntarjoajaasi.

Virhe palveluissa ja käyttökatkokset

Olet oikeutettu korvaukseen suoraan operaattorilta, jos puhelinpalvelun laatu ei vastaa sopimuksen ehtoja tai markkinoinnissa annettuja tietoja. Ilmoita operaattorille mahdollisimman nopeasti palvelun virheestä tai ongelmasta.

Korvattava palvelun virhe voi olla esimerkiksi pitkä käyttökatkos, joka ei johdu sopimuksessa mainituista poikkeuksista, kuten verkko- tai muista huoltotöistä. Myös laajakaistaliittymän huomattavasti sovittua hitaammat yhteysnopeudet saatetaan tulkita palvelun virheeksi.

Viestintäpalvelun virhe ei ole tilapäinen ja pieni nopeudenvaihtelu tai käyttäjän vastuulla oleva asia, kuten päätelaitteesta johtuva syy.

Asiakkaalla on oikeus vaatia operaattoria korjaamaan palvelun ongelmat ja virheet. Jos virhettä ei voi korjata, olet oikeutettu hinnanalennukseen.

Mikäli kyse on palvelun käyttökatkoksesta, sinulla on oikeus vakiohyvitykseen. Vakiohyvitys on vähintään 20 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta. Korvaus voi olla kuitenkin enintään 160 euroa.

Sinulla voi olla oikeus myös vahingonkorvaukseen kärsimästäsi vahingosta. Saat virheestä johtuvasta ansionmenetyksestä ja muista välillisistä vahingoista korvauksen vain, jos virhe johtuu operaattorin huolimattomuudesta. Olennainen sopimusrikkomus oikeuttaa purkamaan sopimuksen välittömästi.

Mistä apua?

Operaattorin ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta tai korvausta koskeviin neuvotteluihin voit pyytää neuvoja ja apua kuluttajaneuvonnasta. Tarvittaessa voit viedä riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Viestintävirasto ei käsittele operaattorin ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta tai korvausta koskevia asioita. Muissa asioissa voit ottaa yhteyttä Viestintävirastoon yhteydenottolomakkeilla.


Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Verkot

Päivitetty 19.03.2017

LinkedIn Print