Nopea laajakaista -hanke

Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena on saada huippunopea valokuitupohjainen laajakaistaverkko rakentumaan alueille, joille verkko ei kaupallisesti rakennu.

Alunperin hankkeen tavoitteena oli, että lähes kaikki (yli 99 %) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden toimipaikat ovat enintään 2 kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s nopeudella toimivasta laajakaistaverkosta vuoden 2015 loppuun mennessä. Haja-asutusalueilla tavoitteen saavuttamiseen oli tarjolla valtiontukea. Hankkeen toteutusaikaa jatkettiin ja 15.7.2017 hanke laajeni koskemaan kaikkia niitä alueita, joille ei verkko kaupallisesti ole rakentumassa. Samalla tuki ulotettiin lähemmäs loppuasiakasta..

Teleyritykset rakentavat verkon ja käyttäjät hankkivat yhteyden liittymiä tarjoavalta teleyritykseltä omalla kustannuksellaan. Teleyrityksen on mahdollista saada julkista tukea rakennettavan verkon tukikelpoisiin kustannuksiin. Tuen vastineeksi teleyritys muun muassa sitoutuu tarjoamaan liittymiä hankealueelle sekä avaamaan verkon kilpailulle.

Julkinen tuki parantaa verkkojen kattavuutta

Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena on parantaa saatavuutta noin 120 000 haja-asutusalueen käyttäjälle. Tavoitteen toteuduttua huippunopea laajakaistaverkko olisi käyttäjistä yli 99 prosentin saatavilla.

Tukea myöntää useampi viranomainen

Valtio on budjetoinut hankkeelle 69,5 miljoonaa euroa vuosille 2009 - 2015. Lisäksi hankkeeseen varattiin EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston varoja 24,6 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutusaikaa on jatkettu vuoden 2019 loppuun.

Viestintävirasto myöntää hankkeen valtion tuen. Lisäksi hankkeen toteuttamiskunnan pitää osallistua omalla maksuosuudellaan hankkeen rahoittamiseen. Kuntien maksuosuudet hankkeen tukikelpoisista kustannuksista ovat 8, 22 tai 33 prosenttia.

Maakuntaliitto valitsee verkon toteuttavan teleyrityksen

Maakuntien liitot ovat tiiviisti mukana hankkeessa. Maakuntien liitot suunnittelevat alueet, joille tuettavia hankkeita käynnistetään sekä julistavat julkisen tuen haettavaksi sekä valitsevat hankkeen toteuttajan.

Lisätietoa hankkeista ja hankealueista saa maakuntaliitosta.

Valtion tukemia verkkoja rakennetaan eri puolilla Suomea

Laajakaistahankkeita on käynnistynyt usean maakunnan alueella. Hanketta toteuttaa pitkään toimineiden tunnettujen teleyritysten lisäksi laaja joukko uusia hankkeen yhteydessä perustettuja teleyrityksiä. Osa uusista toimijoista rakentaa pieniä paikallisia verkkoja ja osa jopa kokonaisen maakunnan kattavia verkkokokonaisuuksia. Ajantasaista tietoa hankkeista, joille tukea verkon rakentamiseen on myönnetty Viestintävirastosta saa alla olevan linkin kautta:

Nopea laajakaista-hanke

Asiasanat: Internet , Laajakaista

Päivitetty 08.12.2017

LinkedIn Print