Tietoa välittäjälle

Verkkotunnusvälittäjä on toimija, joka rekisteröi fi-verkkotunnuksia ja tekee niihin liittyviä päivityksiä asiakkaidensa puolesta Viestintäviraston verkkotunnusrekisteriin. Välittäjää koskevat lain mukaiset vastuut ja velvollisuudet.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säädösten tarkoituksena on ennen kaikkea huolehtia fi-verkkotunnusten käyttäjien oikeuksista. Välittäjällä on tekninen rajapinta Viestintäviraston verkkotunnusrekisteriin ja välittäjä on vastuussa toimintansa tietoturvallisuudesta kaikissa fi-verkkotunnusten välitystoimintaan liittyvissä vaiheissa.

Välittäjät hoitavat asiakkaidensa pyynnöstä verkkotunnuksen

  • rekisteröimisen
  • tietojen päivittämisen
  • voimassaoloajan uusimisen
  • vaihtamisen välittäjältä toiselle
  • siirron käyttäjältä toiselle
  • irtisanomisen.

Verkkotunnusvälittäjä saattaa käyttää toiminnassaan jälleenmyyjiä. Jälleenmyyjä voi olla esimerkiksi taho, joka hoitaa fi-verkkotunnusten asiakaspalvelun ja laskuttaa asiakkaita. Välittäjä on kuitenkin aina vastuussa myös omien jälleenmyyjiensä toiminnasta. Mikäli välittäjä lisää jälleenmyyjän tiedot fi-verkkotunnusrekisteriin, ne näkyvät fi-verkkotunnusten julkisten whois-tietojen kohdassa Jälleenmyyjä.

Viestintävirasto valvoo välitystoimintaa

Viestintävirasto valvoo, että verkkotunnusvälittäjiksi ilmoittautuneet noudattavat tietoyhteiskuntakaaren säädöksiä. Virasto antaa huomautuksen verkkotunnusvälittäjälle, jos tämä rikkoo lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä, määräyksiä tai päätöksiä.

Viestintävirasto valvoo välitystoimintaa pääasiassa verkkotunnusten käyttäjien antamien ilmoitusten perusteella. Valvonta ottaa kantaa ainoastaan tietoyhteiskuntakaaren asettamiin velvollisuuksiin. Viestintäviraston valtuuksiin ei kuulu verkkotunnuksen käyttäjän ja verkkotunnusvälittäjän välisten sopimusriitojen ratkaiseminen.

Katso myös:

Laki sähköisen viestinnän palveluista

Välittäjän velvollisuudet verkkotunnusmääräyksessä

Määräyksen perustelu- ja soveltamisdokumentti

Välittäjäksi ilmoittautuminen

Asiasanat: Internet , Jälleenmyyjä , Uusiminen , Valvonta , Verkkotunnukset , Välittäjä , Whois , Lait , Määräykset , Ohjeet , Suositukset

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print