Tietoa verkkotunnuksen käyttäjälle

Verkkotunnusvälittäjät rekisteröivät asiakkailleen fi-verkkotunnuksia sekä palvelevat heitä verkkotunnusasioissa. Tyypillisesti välittäjät tarjoavat myös verkkotunnuksiin liittyviä teknisiä palveluita (mm. nimipalvelimet, verkkosivutila ja sähköpostipalvelu).

Ota yhteys verkkotunnusvälittäjään, kun

 • haluat tehdä sopimuksen välittäjän kanssa
 • haluat vaihtaa välittäjääsi
 • haluat päivittää yhteystietojasi verkkotunnusrekisteriin
 • haluat tehdä muutoksia verkkotunnuksellesi (siirtää, irtisanoa tms.)
 • sinulla on kysyttävää verkkotunnuksiin liittyvästä laskutuksesta.

Viestintävirasto antaa neuvontaa, kun

 • rekisteröimältäsi fi-verkkotunnukselta puuttuu välittäjä
 • välittäjäsi toistuvasti laiminlyö sille laissa säädettyjä vastuita tai velvollisuuksia
 • tarvitset lisätietoa mahdollisuudesta vaatia jonkun toisen fi-verkkotunnusta poistettavaksi fi-verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta.

Viestintäviraston asiakaspalvelun puhelinnumero on 0295 390 200. Puhelinneuvontaa annetaan arkisin klo 9.00 - 15.00.

Verkkotunnusasiointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on luettavissa myös Viestintäviraston Asioi kanssamme -osiossa.

Ota yhteys toiseen viranomaiseen seuraavissa tapauksissa:

 • Asiasi koskee verkkosivujen sisältöä. Verkkosivujen sisällön valvonta ei kuulu Viestintäviraston toimivaltaan. Asiasta on tehtävä tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.
 • Sinulla on kysymys välittäjän kanssa tehdyn sopimuksen sisällöstä (sopimuksen irtisanominen, hinnanmuutos, sopimusehto tms.). Viestintävirastolla ei ole valtuuksia ratkaista sopimus- tai kuluttajaoikeudellisia riitoja. Sopimuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa neuvontaa antaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto.
 • Tarvitset lisätietoa tavaramerkin tai toiminimen rekisteröinnistä. Neuvontaa näistä aiheista antaa Patentti- ja rekisterihallitus.

Asiasanat: Internet , Asiakaspalvelu , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Välittäjä

Päivitetty 23.05.2017

LinkedIn Print