Ilmoitukset toiminnan aloittamisesta

Valitse ilmoituslajiOhjeita ilmoituksen tekijälle

Teletoimintailmoitus on tehtävä verkkopalvelun tai viestintäpalvelun tarjonnasta ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille.

Verkkopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa yritys tarjoaa hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun.

Viestintäpalveluja ovat palvelut, jotka muodostuvat viestien siirtämisestä viestintäverkossa sekä siirto- ja lähetyspalvelut joukkoviestinverkoissa.

Ilmoitusvelvollisia toiminnanharjoittajia ovat muutkin verkko- ja viestintäpalvelun tarjoajat kuin liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Lomakkeen kenttään "yrityksen nimi" voidaan täyttää esimerkiksi yhdistyksen tai elinkeinonharjoittajan tiedot. Ilmoitus tulee tehdä myös vastikkeettomasta toiminnasta, kuten ilmaisista palveluista.

Teletoiminnan harjoittajia ovat esimerkiksi:

 • kiinteässä puhelinverkossa tai matkaviestinverkossa toimivat verkkoyritykset ja palveluyritykset
 • internetyhteyspalvelun tarjoajat
 • sähköpostipalvelun tarjoajat
 • tiedonsiirtoverkkopalveluja tarjoavat yritykset
 • maanpäällisiä televisio- ja radioverkkoja sekä kaapelitelevisioverkkoja käytettäväksi tarjoavat yritykset
 • televisio- ja radioverkoissa ohjelmistoluvan nojalla toimivat ohjelmapalvelujen tarjoajat
 • muut televisio- ja radioverkoissa lähetystoimintaa, esimerkiksi datan lähettämistä harjoittavat tahot
 • satelliittivälitteistä televisiotoimintaa harjoittavat tahot, mikäli varsinainen lähetystoiminta tapahtuu Suomesta käsin

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain yleistä teletoimintaa. Yleistä teletoimintaa on edellä kuvattujen verkko- ja viestintäpalvelujen tarjoaminen ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille.

Käyttäjäpiirin rajaamattomuutta arvioitaessa huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi:

 • verkon ja palvelun luonne
 • verkon ja käyttäjäpiirin laajuus
 • käyttäjäksi pääsemisen edellytykset.

Lisätietoa:


LinkedIn Print

Asioi kanssamme

Ota meihin yhteyttä sähköisten lomakkeiden kautta tai soita asiakaspalveluumme.